Infórmate aquí

Como facerse soci@ e así ter acceso ao Banco de Libros

Podes facerte soci@ da ANPA descargando estes formularios

Descarga o formulario do Banco de Libros, se queres solicitalos para o vindeiro curso 2021/22

Infórmate aquí

Información de interés sobre a COVID19 para o curso 20/21

O presente protocolo ten por obxecto crear contornas escolares saudables e seguras mediante o establecemento das medidas preventivas, colectivas e individuais, que deben adoptarse no inicio
do desenvolvemento do curso escolar 2020/2021, tanto polo persoal docente e non docente como polo alumnado e a súas familias, co obxectivo de protexer e previr no máximo posible o risco de contaxio
por COVID-19. Inclúe as medidas de detección precoz dos casos e a súa xestión axeitada. O documento é de aplicación aos centros públicos de ensino non universitario e, adaptado ás súas peculiaridades, aos centros privados concertados que imparten ensinanzas non universitarias.

O conxunto de medidas incluídas no presente protocolo foron examinadas polas autoridades sanitarias autonómicas, porén son obxecto de revisión continua en función da evolución do risco sanitario e das decisións que adopten as autoridades sanitarias autonómicas e estatais. Estas medidas iranse actualizando cando sexa necesario, se os cambios na situación epidemiolóxica así o requiren

Podes consultar e descargar o protocolo completo premendo aquí

Protocolo_covid_inicio_curso_2020_2021

Infórmate aquí

A ANPA atenderá as socias e socios con cita previa

A ANPA, ante a situación da COVID19 e por seguridade, atenderá con cita previa. 

Poden solicitar a cita a través do correo electrónico anpapenicheies@gmail.com , deixando os seus datos, para poder concertar a cita.

Este ano, por mor da situación extraordinaria que estamos a vivir, os formularios deben ser cumplimentados de forma dixital e envialo a través do correo electrónico da ANPA, non se recollerá ningún documento impreso.

Banco de libros

As familias poden escoller entre,  prestar ou ceder os libros de texto  á  ANPA do IES Politécinico de Vigo polo tempo que determinen.

A modalidade de préstamo,  as familias deciden cada curso, se continúan prestando os manuais, ou se os recuperan.

Ceder libros de texto, non conleva o dereito  de recibilr outros a cambio, aínda que otorga preferencia, vai depender da dispoñibilidade das existencias.

Só poden beneficiarse do banco de libros. as familias asociadas.

 

As familias que reciban libros en préstamo, deben comprometerse a mantelos nas mellores condicións posibles e conservalos para usos posteriores.

 

Banco de libros- solicitude 2020-21 ( Formulario para descargar e cumplimentar)

Formulario para inscrición de socios

Anímate e forma parte da ANPA

A cota por familia e curso escolar é de tan só 15 euros que se deben ingresar na conta :

ABANCA ES92 2080 5137 363040006824

Debe aparecer a vosa identificación, con nome e apelidos vosos e os das vosas fillas/ fillos.

Por mor  da seguridade sanitaria para o curso 2020/21, será a única forma de ingreso, así evitaremos aglomeracións no local da ANPA

 

FORMULARIO INSCRICIÓN ANPA IES POLITÉCNICO 2020-201 (Formulario para descargar o documento de inscrición de socias/socios)

 

Podedes seguir as novidades na web https://anpapeniche.wordpress.com/

e nas redes sociais, @AnpaPeniche

 

Para calquera dúbida ou consulta, podes contactar con nós no correo electrónico anpapenicheies@gmail.com

 

  • Lembrade remitir a ese mesmo correo as fichas de inscrición como soci@s e para anotarvos para o banco de libros
Sin categoría

Faite Soci@

Faite Soci@

PROTECCIÓN DE DATOS

En cumplimiento del REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de éstos Protección de datos ANPA PENICHE

Facerte socio ou socia da ANPA Peniche, son todo avantaxes, podes acceder o banco de libros, terás desconto en numerosos establecementos, etc … preme aquí para máis información Anímate e únete A Anpa formulario. 2019-20

Infórmate aquí, Sin categoría

Contacta con nós

Protección de datos ANPA PENICHE

Páxina da Asociación de Nais e Pais do IES Politécnico de Vigo

Podes contactar a través do correo electrónico anpapenicheies@gmail.com

Lembrade que a ANPA, está xestionada por voluntari@s que adican o seu tempo á organización da mesma, polo que non é posible garantir ningún horario nin adicación exclusiva de traballo.

Tamén temos presenza nas redes https://www.facebook.com/AnpaPeniche/Facebook: https://www.facebook.com/AnpaPeniche/